Skip to main content
gradsko društvo crvenog križa zlatar

Darivanje krvi

Prvi ciklus dobrovoljnog darivanja krvi u 2015. godini unutar krapinsko-zagorske županije održao se u Zlatar Bistrici u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Zlatar. Planski se predvidilo da će sveukupno biti 4 ciklusa održana u Zlatar Bistrici.

Inače, po broju prikupljenih doza krvi po stanovniku, Krapinsko-zagorska županija sa 6,94% nalazi se na drugom mjestu u Hrvatskoj, što je iznad EU prosjeka, koji iznosi 5,0% te od hrvatskog prosjeka, koji je 4,3%.

Od 110 Gradskih društava Crvenog križa u Republici Hrvatskoj, po broju prikupljenih doza krvi Gradsko društvo Crvenog križa Krapina nalazi se na drugom mjestu s 10,53%, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica sa 7,77% se nalazi na 8. mjestu, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar sa 7,59% na 11. mjestu, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok sa 5,21% na 22. mjestu, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada sa 4,77% na 29. mjestu i Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec sa 3,15% na 53. mjestu.